Фатум ООД

дизайн предпечат печат цифров печат

Новини:

Проект и главна цел:BG16RFOP002-6.002 - Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност
Бенефициент: ФАТУМ ООД
АДБФП №BG16RFOP002-6.002-0958
Обща стойност: 117760 лв., от които 58880 лв. европейско и 58880 лв. собствено съфинансиране.
Период: 21.09.2022 г. - 21.06.2023 г.


Проект и главна цел:BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: ФАТУМ ООД
Обща стойност: 50000 лв., от които 42500 лв. европейско и 7500 лв. национално съфинансиране.
Период: 24.11.2021 г. - 24.02.2022 г.


Адрес печатница:[карта]

София 1784
ул. Магнаурска школа 3,
(бул. Цариградско шосе 7-ми км)
тел.: (02) 971 81 85
(02) 971 82 28
(02) 974 40 23
e-mail:print@fatum.bg
Drop Box Drop Box