Фатум ООД

дизайн предпечат печат цифров печат

Новини:

27.06.2016 г. Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002­2.001-0448-С01 „ФАТУМ“ ООД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на петцветна листова офсетова печатна машина – 1 брой“ Срок за подаване на оферти – до 04.07.2016 г., 18:00 ч Тръжната документация е налична и на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg

Съдържание на тръжната документация


Фатум ООД на 20.06.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0448-С01 за предоставяне ...

виж повече...

Адрес печатница:[карта]

София 1784
ул. Магнаурска школа 3,
(бул. Цариградско шосе 7-ми км)
тел.: (02) 971 81 85
(02) 971 82 28
(02) 974 40 23
(02) 980 63 12
e-mail:print@fatum.bg
Drop Box Drop Box